Information

Information

Information

  • Kattungebesök vanligtvis från 6 veckors ålder, såvida inte moderns eller kattungarnas hälsa föreskriver något annat.
  • Vi lägger stor vikt vid att kattungen erbjuds ett permanent hem. Naturligtvis förstår vi att det i undantagsfall kan uppstå en krissituation oavsett bakgrund. vi förväntar oss att vi kommer att bli de första som får information om en katt från vårt katteri kan behöva omhämtas
  • Vi tillåter inte att kattungar flyttas till katter som omplacerar deras avelsbestånd när de inte längre ingår i avelsprogrammet.
  • Vi ber om en deposition när vi diskuterar en kattunge. På detta sätt förbinder vi oss till kattungeköparen och kattungeköparen mot oss i avsikt att erbjuda kattungen ett bra hem.
  • Kattungen flyttar inte till den nya ägaren förrän i åldern 13-16 veckor
  • När han flyttade till den nya ägaren avmaskades kattungen flera gånger, vaccinerades två gånger med levande försvagat vaccin mot kattsjukdom och kattinfluensa och mikrochipas.
  • Kattungen har en Mundikat-stamtavla som överlämnas tillsammans med det europeiska husdjurspasset när kattungen flyttar till sin nya ägare.
  • Naturligtvis får kattungen ett startpaket, en mängd kattunge mat och leksaker.
  • Kattungarna växer upp i sällskap med katter och barn.

Har du en fråga?

Kontakta oss gärna.