Informatie

Informatie

Informatie

  • Kittenbezoek doorgaans vanaf de leeftijd van 6 weken, tenzij de gezondheid van moeder of kittens anders voorschrijft.
  • Wij hechten er grote waarde aan dat het kitten een blijvend huis geboden krijgt. Natuurlijk begrijpen wij dat er in uitzonderingsgevallen een crisissituatie kan ontstaan met welke achtergrond dan ook; wij verwachten dan wel dat wij de eerste zullen zijn die wordt ingelicht indien een kat uit onze cattery mogelijk herplaatst zal moeten worden
  • Wij laten geen kittens verhuizen naar catteries die hun fokdieren herplaatsen wanneer die geen onderdeel meer uitmaken van het fokprogramma.
  • We vragen een aanbetaling wanneer een kitten wordt besproken. Zo binden wij ons aan de kittenkoper en de kittenkoper aan ons in de intentie om het kitten een goed thuis te gaan bieden.
  • Het kitten verhuist niet eerder dan op de leeftijd van 13-16 weken naar de nieuwe eigenaar
  • Het kitten is bij verhuizing naar de nieuwe eigenaar meerdere malen ontwormd, twee keer geënt met levend verzwakt vaccin tegen kattenziekte en niesziekte en is gechipt.
  • Het kitten heeft een Mundikat stamboom die samen met het Europees dierenpaspoort wordt overhandigd wanneer het kitten naar de nieuwe eigenaar verhuist.
  • Natuurlijk krijgt het kitten een starterpakket mee, een hoeveelheid kittenvoer en speeltjes.
  • De kittens groeien op in gezelschap van katten en kinderen.

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact met ons op.